ACASA | ECOLOGIZARE SI REFACERE SITURI CONTAMINATE | CONTACT

Ecologizare şi refacere situri contaminate


Tratarea / stabilizarea solurilor contaminate cu hidrocarburi, cianuri şi metale grele prin adaugarea de liant hidraulic prafos:

Constă în tratarea solurilor contaminate cu hidrocarburi și metale grele prin legarea și încapsularea poluanților.

 

Activități corespondente din anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013:

5.1. Eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi

b) tratare fizico-chimică;

c) omogenizarea sau amestecarea anterior prezentării pentru oricare dintre celelalte activități prevăzute la acest subpunct și la pct. 5.2;

h) valorificarea componentelor utilizate pentru reducerea poluării;

Cod NOSE – P  - 109.07 Tratament fizico-chimic și biologic al deșeurilor

Cod SNAP 2  - 0910

CAEN  3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

CAEN 3900 – activități și servicii de decontaminare

 

Descriere succintă a procesului tehnologic:

1. După excavarea sau extractia solurilor / deșeurilor, în funcție de caracteristicile acestora se va trece la sortarea manuală sau mecanizată cu ajutorul sitei rotative și a cupei perforate montate pe excavator sau încărcător frontal - în vederea recuperării părților solide mari (metale, piatră, lemn, cauciuc, etc).

2. Mărunțirea deșeurilor cu ajutorul shredderului mobil, după caz

3. Omogenizarea deșeurilor și amestecarea cu liant hidraulic se va face cu ajutorul mixerului ALPINE  Axial Drum montat pe escavator ,in faza 1, iar in faza 2 cu utilajul pentru aerare TRAYMASTER 4000, până la obținerea unor SIRE care vor fi întoarse la perioade determinate de timp în funcție de umiditate, pH, hidrocarburi, cianuri și metale grele. Adăugarea liantului hidraulic tip, fixează substanțele poluante, încapsulând și neutralizând poluantul atunci când este expus la fluide, conferind amestecului un aspect de bulgăre solidificat. Reglarea pH-ului, până la valori alcaline (pH=8-9), se face cu adaos de liant tip CaOH2

4. În urma proceselor de aerare, omogenizare și tratare în SIRE, se va  obține un deșeu stabilizat ce poate fi  folosit ca strat de acoperire dacă rezultatele analizelor de laborator respectă prevederile Ord.95/2005. În cazul neîncadrării în limitele impuse de legislație se va preda la o societate autorizată în vederea eliminării prin incinerare sau co-incinerare.

În vederea evitării prafului, în timpul procesului de omogenizare se va stropi cu apă.

În functie de natura deșeurilor periculoase (solide, lichide, pulverulente), operațiunile de omogenizare – incapsulare compusi periculosi se vor realiza cu respectarea Normelor pentru „Emisii din procesare”, și cu respectarea tuturor normelor de protecție a muncii, atat in situ ( la locul de generare a acestora) cat si pe amplasamentul autorizat al TEKKO Logistik Industry, din localitatea Sindrilita, jud. Ilfov.

 

În activitatea Tratarea / stabilizarea solurilor contaminate de Hidrocarburi, cianuri şi metale grele cu adaos de liant hidrauluic prăfos se pot trata majoritatea categoriilor de deseuri periculoase, din care putem aminti numai cateva tipuri:

05 01 16   deșeuri  cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului

06 04 03*  deșeuri  cu conținut de arsen

06 04 05*  deșeuri  cu conținut de alte metale grele

06 04 99   alte deșeuri  nespecificate

10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 25 deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregãtirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice

10 05 08* deșeuri de la epurarea apelor de rãcire cu conţinut de ulei

12 01 14*  nămoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase

12 01 15   nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14

13 05 01*  solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă

13 05 02*  nămoluri de la separatoarele ulei/apă

13 05 08*  amestecuri de deșeuri  de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă

13 08 01*  nămoluri si emulsii de la desalinizare

16 07 08*  deșeuri  cu conținut de țiței

16 07 99   alte deșeuri  nespecificate

17 03 01*  asfalturi cu conținut de gudron de huilă

17 03 02   asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03*  gudron de huilă și produse gudronate

17 05 03*  pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

17 05 05*  deșeuri  de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

17 05 06   deșeuri  de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05

17 05 07*  resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

17 06 01*  materiale izolante cu conținut de azbest

17 06 03*  alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

17 06 04   materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

17 06 05*  materiale de construcție cu conținut de azbest

17 09 02*  deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de ex.: cleiuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conținut de PCB)

19 02 03   deșeuri  preamestecate conținând numai deșeuri  nepericuloase

19 02 04*  deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos

19 02 05*  nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase

19 02 06   nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05

19 02 99   alte deșeuri  nespecificate

19 03 04*  deșeuri  încadrate ca periculoase, parțial*stabilizate

19 03 05   deșeuri  stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04

19 03 06*  deșeuri  încadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07   deșeuri  solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06

19 08 01   deșeuri  reținute pe site

19 08 02   deșeuri  de la deznisipatoare

19 08 05   nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești

19 08 06*  rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 07*  soluții  sau nămoluri de la regenerarea rășinilor schimbătoare de ioni

19 08 08*  deșeuri  ale sistemelor cu membrană cu conținut de metale grele

19 08 09   amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile

19 08 10*  amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09

19 08 11*  nămoluri cu conținut de substanțe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale

19 08 12   nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11

19 08 13*  nămoluri cu conținut de substanțe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14   nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13

19 08 99   alte deșeuri nespecificate

19 09 01   deșeuri  solide de la filtrarea primară și separarea cu site

19 09 02   nămoluri de la limpezirea apei

19 09 03   nămoluri de la decarbonatare

19 11 01*  argile de filtrare epuizate

19 11 05*  nămoluri de la epurarea efluenților proprii cu conținut de substanțe periculoase

19 11 06   nămoluri de la epurarea efluenților proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05

19 12 10   deșeuri  combustibile (rebuturi de derivați de combustibili)

19 12 11*  alte deșeuri  (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase

19 12 12   alte deșeuri  (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

19 13 01*  deșeuri  solide de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase

19 13 02   deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01

19 13 03*  nămoluri de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase

19 13 04   nămoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03

19 13 05*  nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase

19 13 06   nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05

19 13 07*  deșeuri  lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase

19 13 08   deșeuri  lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07

20 01 25   uleiuri și grăsimi comestibile

20 02 02   pământ și pietre

20 03 04   nămoluri din fosele septice

20 03 06   deșeuri  de la curățarea canalizării

 

Prin logistica proprie ( excavatoare pe roti si pe senile, incarcatoare frontale si telescopice, aerator TRAYMASTER ) , asiguram servicii complete de excavare, extractie, decontaminare, ambalare, colectare si transport autorizat  ADR si IPROCHIM pentru toate tipurile de deseuri industriale periculoase sau nepericuloase,  din toate zonele geografice ale tarii.

   
 
   
2014 © TEKKO Logistik Industry S.R.L.